دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 1 / 10
عکس1
720 * 480 (67 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 2 / 10
عکس2
720 * 511 (69 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 3 / 10
عکس3
720 * 444 (73 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 4 / 10
عکس4
720 * 480 (57 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 5 / 10
عکس5
720 * 471 (47 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 6 / 10
عکس6
719 * 536 (60 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 7 / 10
عکس7
720 * 480 (56 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 8 / 10
عکس8
720 * 618 (61 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 9 / 10
عکس9
720 * 382 (51 KB) 
همایش علمی و آموزشی ایدز
همایش علمی و آموزشی ایدز: عکس شماره 10 / 10
عکس10
720 * 480 (50 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.