دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل: عکس شماره 1 / 5
عکس 1
720 * 404 (40 KB) 
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل: عکس شماره 2 / 5
عکس 2
720 * 346 (37 KB) 
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل: عکس شماره 3 / 5
عکس 3
720 * 380 (29 KB) 
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل: عکس شماره 4 / 5
عکس 4
720 * 459 (34 KB) 
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل
امضای دانشجویان و اساتید در اعتراض به جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر طی نامه ای به سازمان ملل: عکس شماره 5 / 5
عکس 5
720 * 480 (46 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.