دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 1 / 6
عکس 2
720 * 405 (69 KB) 
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 2 / 6
عکس 1
720 * 405 (74 KB) 
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 3 / 6
عکس 3
720 * 405 (72 KB) 
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 4 / 6
عکس 4
720 * 540 (70 KB) 
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 5 / 6
عکس 5
720 * 540 (59 KB) 
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات
نمایشگاه عکس انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات : عکس شماره 6 / 6
عکس 6
720 * 405 (61 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.