دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 1 / 8
عکس1
720 * 480 (42 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 2 / 8
عکس2
720 * 480 (48 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 3 / 8
عکس3
720 * 480 (46 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 4 / 8
عکس4
720 * 480 (53 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 5 / 8
عکس5
720 * 480 (53 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 6 / 8
عکس6
720 * 480 (60 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 7 / 8
عکس7
720 * 480 (82 KB) 
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران
اختتامیه بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران: عکس شماره 8 / 8
عکس8
720 * 480 (67 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.