دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 1 / 7
عکس 1
720 * 479 (57 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 2 / 7
عکس 2
720 * 479 (52 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 3 / 7
عکس 3
720 * 479 (64 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 4 / 7
عکس 4
720 * 479 (61 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 5 / 7
عکس 6
720 * 479 (60 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 6 / 7
عکس 8
720 * 479 (58 KB) 
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات
برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشکده زبان و ادبیات: عکس شماره 7 / 7
عکس 9
720 * 479 (55 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.