دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ليست كامل پيوندهاي مرتبط
 
نوع پیوند 

    آزمون ept
    http://ept.iauset.com/
    واحد الکترونیکی
    http://iauec.ac.ir/
    کتابخانه کنگره آمریکا
    http://www.loc.gov/z3950/gateway.html#lc
    کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
    http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
    فهرست مشترک کتابخانه Karlsruhe
    http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
    منطقه ۱
    http://iau1.ir/fa/
1 2 3 4 5 6


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.