دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - قابل توجه دانشجویان گرامی که از خودروی شخصی و پارکینگ طبقاتی داخل واحد استفاده می کنند
نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان گرامی که از خودروی شخصی و پارکینگ طبقاتی داخل واحد استفاده می کنند
قابل توجه دانشجویان گرامی که از خودروی شخصی و پارکینگ طبقاتی داخل واحد استفاده می کنند
احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورتی که در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم جهت مراجعه به این واحد دانشگاهی از خودروی شخصی استفاده می  نمائید ، به دلیل تراکم بالای ترافیک در این ایام در ساعات امتحانی 10:30 و 15 ترجیحا از پارکینگ دانشجویی بیرون دانشگاه (طبق کروکی ذیل) استفاده نمایید .
سه شنبه 18 خرداد 1395  13:32

آخرین تاریخ بازدید : چهارشنبه 30 خرداد 1397  5:43:35
تعداد بازدید از این خبر : 6000


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.