فارسی             20 Mercredi Septembre 2017
Vice-présidence Administration et Finances
Direction > Vice-présidents > Vice-présidence Administration et Finances
 

 Vice-président

Chargé des Affaires Administratives et Financières
                                                                                                                                                               
Abdol Madjid HELMI

P.h.D 
                                                                                                                                            
Site web: edarimali.srbiau.ac.ir
                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
 

Bibliothèque digitale    |    Questions et réponses